Es prepara un nou curs educatiu a l’Escola Municipal de Música de Berga

Cultura, Societat - 14:22   dimarts , 11 maig, 2010  per Redacció

L’escola Municipal de Música de Berga ha obert el periode de preinscripcions per als nous alumnes, que s’acabarà el dia 14 de maig, on ofereix diversos programes educatius per al curs 2010-2011.

Aspectes a destacar de l’oferta de l’escola:

Etapa de sensiblització: de 3 a 7 anys

En un període de 3 anys, l’escola ha augmentat considerablement el nombre d’alumnes compresos en aquesta etapa educativa. Aquest augment s’ha portat a terme de manera paral•lela amb els esforços del professorat per millorar de manera constant l’oferta educativa, tant pel que fa als aspectes pedagògics com en l’adequació dels materials i les aules a les necessitats dels nens i

nenes més petits. En aquest sentit també hi ha hagut un important esforç econòmic per part de l’Ajuntament de Berga per tal de dotar del material necessari a l’escola per poder impartir un ensenyament musical de qualitat. Remarquem també la importància que suposa aquesta etapa educativa per a l’educació musical dels infants. És en aquest període en el qual es desenvolupen moltes capacitats que més endavant seran imprescindibles per treballar aspectes més avançats de l’educació musical.

Música en grup

Aquest curs l’escola ha començat una nova experiència amb la qual s’avançava considerablement l’edat en la qual els alumnes començaven a fer música en grup. Per al proper curs volem que aquest aspecte es converteixi en un dels eixos vertebradors del nostre projecte educatiu. Des dels 8 anys els alumnes tenen la possibilitat de fer música en grup a través de conjunts instrumentals adaptats a les característiques de cada etapa educativa. De 8 a 11 anys els alumnes poden accedir a conjunts de vent, corda i grups específics d’acordió i guitarra. A partir dels 12 anys l’oferta es diversifica amb la banda, orquestra, combos de música moderna, big band, cobla i altres conjunts instrumentals més específics. El fet de poder practicar la música en grup permet als alumnes posar en pràctica el treball realitzat de manera individual a l’aula d’instrument i veure des de ben petits que és possible fer música de manera col•lectiva.

Oferta de música moderna

El departament de música moderna ha estat treballant durant tot aquest curs en la definició de l’oferta educativa de música moderna. Enguany ja s’han posat en marxa tres nous combos de música moderna que s’han sumat al combo existent fins aquest curs. La línea educativa de música moderna la podem definir en dos eixos: oferir un ensenyament de qualitat que permeti, com en la resta d’especialitats i un cop acabada l’etapa a l’escola, accedir a estudis superiors (ESMUC o Taller de Músics) i, com a segon eix, permetre a tots els alumnes que ho desitgin, accedir a la pràctica instrumental en grup a través de combos que estaran estructurats en diferents nivells, i també proporcionar les eines teòriques necessàries per poder participar en aquests conjunts. En aquest darrer aspecte s’aniran posant en marxa de manera gradual,assignatures teòriques relacionades amb l’harmonia i la improvisació que permetin participar en la pràctica instrumental individual i en grup amb totes les garanties per al progrés dels alumnes.

Nova oferta instrumental

Per al curs 2010-2011 s’incorporaran dos instruments molt especialitzats en els quals s’hi podrà accedir cursant prèviament altres instruments de a l’escola. Els alumnes de flauta travessera podran cursar traverso o flauta travessera barroca i els alumnes de piano podran tenir un primer contacte amb l’orgue, aprofitant el gran instrument que té la ciutat de Berga a l’església de Sant Pere. D’altra banda també s’està estudiant la possibilitat d’oferir fagot, que representaria la possibilitat de cobrir la gamma d’instruments necessaris per a les grans agrupacions instrumentals del centre.

Per als no tant joves.

Finalment destaquem l’oferta per adults que permet tenir un primer contacte amb un instrument però també l’accés a altres matèries, com una coral d’adultsque aquest any ja ha començat a funcionar amb una colla de mares del centre,o bé assignatures de cultura general com història de la música.

Be Sociable, Share!

Tags:

Opina

Més Notícies: ACN Comarques

El Berguedà és notícia a www.bergactual.com | El diari per al Berguedà | notícies Berguedà | Berga

1.190 segons.